Księża posługujący

ks. dr Czerkawski Jarosław

urodzony w 1968 roku, pochodzi z parafii Goleniowy, doktor teologii, prowadzi wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach z pedagogiki (rok II), dydaktyki (rok III), metodyki katechezy (rok IV i V), ćwiczenia z metodyki katechezy (rok IV) i seminarium naukowe z teologii pastoralnej – katechetyki. Proboszcz parafii w Posłowicach.
e-mail: xjaroslaw(at)mocducha.pl

ks. mgr lic. Paweł Samiczak

urodzony w 1987 roku, pochodzi z parafii Miłosierdzia Bożego w Kielcach, licencjat z teologii, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w zakresie ekumenizmu. Referend ds. ekumenizmu w diecezji kieleckiej. Kapelan ZHP Chorągwi Kieleckiej. Wikariusz parafii p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Kielcach.
email: xpawel(at)mocducha.pl

ks. mgr Artur Płaziński

urodzony w 1989 roku, pochodzi z parafii Wniebowzięcia NMP w Mstyczowie, doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w zakresie teologii pastoralnej. Prefekt Szkoły Katolickiej im. Stanisława Kostki w Kielach. Wikariusz parafii p.w. Świętego Antoniego Padewskiego w Kielcach.
email: xartur(at)mocducha.pl